Pandémia vírusu COVID-19, ktorá v roku 2020 zasiahla celý svet toho zmenila veľa. Nie len naše každodenné životy, ale aj spôsob, akým nakladáme so svojim časom a potrebami.
Preto sme sa my v Oxyslovakia rozhodli prevádzkovať momentálne služby, ktoré podporujú zdravie, imunitu, prevenciu a správne fungujúci lymfatický systém. Fungujeme výhradne na online objednávky, kedy vami vybraný terapeut príde na vami objednanú službu tesne pred ňou. Germicídnym žiaričom (nie za použitia ozónu) vydezinfikuje miesto vašej procedúry. Takto sa môžete objednať na nasledovné služby: oxygenoterapia, hyperbarická kyslíková komora, okysličenie pleti, Envy therapy, kyslíkové bielenie zúbkov. 
Veríme, že nám zachováte priazeň a podporíte nás aj v týchto časoch, kedy musíme nasledovať všetky hygienické a štátne opatrenia.

Tešíme sa na návštevu!

 Julianna Hložek Grmannová
a Team OxySlovakia 

Julianne Hložek Grmannovej, CEO Oxyslovakia, bola pred 13 timi rokmi oznámená diagnóza rakovina v predposlednom štádiu. Chuť žiť a bojovať bola však silnejšia.

„Pri hľa­daní al­ter­na­tív po­čas kla­sic­kej liečby som na­ra­zila aj na kys­lík a na jeho, pre mňa ne­uve­ri­teľné účinky. Sa­moz­rejme, ne­ho­vo­rím o kys­líku, kto­rého je v ovzduší 21%, ale o kon­cen­tro­va­nom, 95% kys­líku. Silne kon­cen­tro­vaný kys­lík pô­sobí ako pro­ti­zá­pa­lová látka. Ok­rem pria­mych in­ha­lá­cií ho vy­uží­vame v Oxy­slo­va­kia na zrých­le­nie účin­nosti os­tat­ných pro­ce­dúr, napr. pri chud­nutí, zrých­lení toku lymfy, pri kozmetických ošetreniach, na re­ge­ne­rá­ciu pri rôz­nych úra­zoch či ocho­re­niach. Od roku 2017 sme ešte úspešnejší- začali sme používať ako prví individuálnu pretlakovú kyslíkovú barokomoru.“  hovorí Julianna Hložek Grmannová.

Tak sa dostala k myšlienke založiť a viesť kyslíkové centrum Oxyslovakia, pomáhať ľuďom a šíriť osvetu okolo kyslíka. V roku 2016 prišla na trh s  kyslíkom vo forme „take away“, teda vo forme kyslíkovej vody Oxywater. A v roku 2019 spolu s obchodnou partnerkou Ing. Martinou Dudovou uviedla na trh aj slovenskú prírodnú kyslíkovú kozmetiku Oxy Addict.

Julianna Hložek Grmannová
CEO Oxyslovakia s.r.o.

CHCEM BYŤ

  • 6 parkovacích miest zadarmo
  • možnosť platby kartou
  • všetky služby pod jednou strechou

Špeciálne akcie na tento mesiac

Naši partneri:

Navštívte nás 

Oxyslovakia s.r.o.

Záhradnícka 46 
821 08 Bratislava 
0911 23 23 23 
recepcia@oxyslovakia.com 
Po-Ne: na objednávky