Efektívne hojenie rán pomocou kyslíka

Lokálny nedostatok kyslíka v tkanivách vedie k zlému hojeniu rán. Je totiž narušená regenerácia tkanív a bez ohľadu na veľkosť sa  rany hoja dlhšie, narastá riziko infekcie a tkanivo sa zjazví  oveľa viac. Tvorba kolagénovej matrice v mieste rany je predpokladom pre jej správne hojenie. Kolagén je základný stavebný prvok spojivových tkanív a je zodpovedný za ich pružnosť a pevnosť.

Ďalším predpokladom pre správne hojenie rán je tvorba krvných ciest, teda ich obnova v mieste rany. Pri poranení dochádza k narušeniu krvného zásobovania a tak aj k nedostatočnému zásobovaniu tkanív kyslíkom. Preto tvorba nových kapilár je pre podstatná pre hojenie rán. Aby bolo možné vytvoriť kolagénovú matricu a tiež nové krvné cesty musia byť bunky dostatočne okysličené, tj. musí byť dostatočná konštantná saturácia kyslíka ( to je to čo meriame malým prístrojom na prste pred prvou inhaláciou resp. návštevou kyslíkovej barokomory).

Ak umiestnime ranu do podtlaku v hyperbarickej kyslíkovej komore, tvorba kolagénu a nových krvných ciest sa zvýši až o 40% v porovnaní s hojením rany v bežnom, atmosferickom tlaku. Pozitívny efekt takto prijatého kyslíka v podtlaku do organizmu pôsobí až 36 hodín po návšteve kyslíkovej barokomory. Odporúčame návštevu 2-3 krát do týždňa, pri veľkom rozsahu rany aj častejšie.