Skenar – Chrbtica

Každý organizmus má svojho vlastného “vnútorného lekára” – mozog človeka. Tento je schopný udržiavať telo v rovnováhe pomocou množstva adaptačných systémov (biochemický, nervový, hormonálny, imunitný,…). Pokiaľ sú ale tieto systémy narušené (chronickým stresom, dlhodobým užívaním chemických látok – liekov, hormonálnych preparátov a pod.), organizmus nedokáže adekvátne reagovať a dostáva sa do štádia vyčerpania a následne ochorenia.
SKENAR je prístroj, ktorý v kontakte s pokožkou vysiela signál do podkožia a bezbolestne aktivuje nervové receptory tu umiestnené. Signál je vedený od receptorov nervovými vláknami do mozgu, mozog novú informáciu spracuje a vyšle naspäť do stimulovaných oblastí opravný signál. Tento nový korekčný signál aktivuje bunky a ich okolie (ako reakcia sa vylučujú sa rôzne neuropeptidy), čo vedie k úprave funkcie a teda k navráteniu rovnováhy organizmu. SKENAR teda pomáha nášmu “vnútornému lekárovi”.

Dĺžka trvania procedúry: 60 minút
Cena: 70 €