Skenar úvodná konzultácia s terapiou

Aký je účinok SKENARU?

Každý organizmus má svojho vlastného “vnútorného lekára” – mozog človeka. Tento je schopný udržiavať telo v rovnováhe pomocou množstva adaptačných systémov (biochemický, nervový, hormonálny, imunitný). Pokiaľ sú ale tieto systémy narušené (chronickým stresom, dlhodobým užívaním chemických látok – liekov, hormonálnych preparátov a podobne), organizmus nedokáže adekvátne reagovať a dostáva sa do štádia vyčerpania a následne ochorenia.
SKENAR je prístroj, ktorý v kontakte s pokožkou vysiela signál do podkožia a bezbolestne aktivuje nervové receptory tu umiestnené. Signál je vedený od receptorov nervovými vláknami do mozgu, mozog novú informáciu spracuje a vyšle naspäť do stimulovaných oblastí opravný signál. Tento nový korekčný signál aktivuje bunky a ich okolie (ako reakcia sa vylučujú sa rôzne neuropeptidy), čo vedie k úprave funkcie a teda k navráteniu rovnováhy organizmu. SKENAR teda pomáha nášmu “vnútornému lekárovi”.
V rámci príslušenstva používame špeciálne šungitové elektródy.
Šungit je minerál, ktorý má jedinečné fyzikálne, chemické a liečebné vlastnosti. Hlavnou zložkou šungitu je uhlík, od diamantu a grafitu sa líši svojou štruktúrou. Jeho molekuly sa nazývajú fullereny a šungit je jediný nerast na Zemi, ktorý liečebné fullereny obsahuje.

V čom môže SKENAR pomôcť?
SKENAR Vám môže pomôcť zlepšiť, prípadne navrátiť:

  • Psychickú a emocionálnu pohodu
  • Výkonnosť
  • Schopnosť vyrovnať sa so stresom
  • Kvalitný spánok
  • Zlepšenie imunity
  • Zníženie únavy a chorobnosti
  • Normalizácia látkovej výmeny a hormonálnych hladín
  • Zlepšenie prekrvenia a toku lymfy

Dĺžka trvania procedúry: 90 minút
Cena: 70 €